Πολιτική Απορρήτου

Ο παρόν Διαδικτυακός Τόπος www.tseleposcellar.gr τελεί υπό τη διαχείριση της ελληνικής εταιρείας με την επωνυμία TΣΕΛΕΠΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε και το διακριτικό τίτλο Κτήμα Τσέλεπου που εδρεύει στις Ρίζες, Αρκαδίας, οδός 14ο χλμ Τρίπολης Καστρίου, αριθμ. 22012, με ΑΦΜ 082589287 και αριθμό ΓΕΜΗ 29082014000 εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας ως «Εταιρεία» και η οποία είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγονται κατά την επίσκεψή σας στον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο.

Στα πλαίσια της ευθύνης μας για την ασφάλεια του απορρήτου και των προσωπικών σας δεδομένων καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσουμε την προστασία τους. Με το παρόν σας παρέχονται πληροφορίες αναφορικά με το είδος των δεδομένων που συλλέγουμε, τους σκοπούς συλλογής των δεδομένων αυτών και τους τρόπους προστασίας τους, σύμφωνα με τα άρθρα 13-14 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ 679/2016. Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων μας, διότι η συνέχιση χρήσης του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου συνεπάγεται ότι παρέχετε την συναίνεσή σας στην Εταιρεία να κάνει χρήση και να προβεί σε επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου. Σε περίπτωση μη συμφωνίας σας με την εδώ αναφερόμενη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων θα πρέπει να αποφύγετε την περαιτέρω χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου.

1. Πεδίο

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου καλύπτει όλα τα δεδομένα που συλλέγουμε μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου ή από πλατφόρμες τρίτων (όπως το Facebook).

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου δεν τυγχάνει εφαρμογής αναφορικά με τυχόν δεδομένα που συλλέγουν διαδικτυακοί τόποι ή πλατφόρμες τρίτων που δεν ελέγχονται από εμάς.

2. Έννοια των προσωπικών δεδομένων

Στην παρούσα, με τον όρο «προσωπικά δεδομένα» εννοούνται όλα τα στοιχεία ταυτότητάς σας όπως το ονοματεπώνυμό σας, η διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, ο αριθμός τηλεφώνου σας, το φύλο σας, η ημερομηνία γέννησής σας, τα οποία λαμβάνουμε απευθείας από εσάς κατά την συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας.

Επιπλέον, προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να συλλέγουμε αυτόματα λόγω χρήσης cookies και λοιπών εργαλείων (όπως web analytic tools) πληροφορίες σχετικά με άλλες ιστοσελίδες που επισκεφτήκατε, την διεύθυνση ΙΡ σας, το πρόγραμμα φυλλομέτρησης (browser), το μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής, τα χαρακτηριστικά του προγράμματος περιήγησης, τα χαρακτηριστικά της συσκευής, το λειτουργικό σύστημα, τις προτιμήσεις γλώσσας, τις διευθύνσεις URL παραπομπής, τις πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν και τις ημερομηνίες και ώρες της δραστηριότητας.

3. Χρήση – Επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα τυγχάνουν αντικείμενο χρήσης-επεξεργασίας για τους εξής ειδικότερους σκοπούς:

 • Για να επικοινωνούμε μαζί σας προς απάντηση σε ερωτήματα ή σχόλιά σας ή προς παροχή πληροφοριών ή αποστολή προϊόντων που μας έχετε ζητήσει, καθώς και για ενημέρωσή σας αναφορικά με νέα προϊόντα της εταιρείας μας και προωθητικές ενέργειες.
 • Για να βελτιωθεί και επιταχυνθεί η μελλοντική χρήση σας του Διαδικτυακού μας Τόπου κυρίως μέσω της συλλογής πληροφοριών αναφορικά με τη διεύθυνση ΙΡ σας ή τον τύπο φυλλομετρητή και την σύνδεσή τους με τα προσωπικά σας δεδομένα.
 • Για να μπορούμε να προβαίνουμε σε αξιολόγηση των στατιστικών σχετικά με την επισκεψιμότητα του Διαδικτυακού μας Τόπου και να προβαίνουμε σε βελτιώσεις του σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των επισκεπτών.
 • Για να προβούμε σε επαλήθευση της ηλικίας σας και εφαρμογή των κανόνων σχετικά με την ηλικία λόγω του ότι ο παρών διαδικτυακός τόπος προορίζεται για χρήση μόνο από άτομα άνω των 18 ετών.
 • Για την εν γένει καλή εκτέλεση της παραγγελίας σας και της εξ αποστάσεως πώλησης.

4. Υλικό επικοινωνίας και προωθητικών ενεργειών

Αναφορικά με την αποστολή υλικού επικοινωνίας και προωθητικών ενεργειών αυτή προϋποθέτει την προηγούμενη ρητή δική σας συναίνεση. Κάθε τέτοιο μήνυμα θα σας παρέχει οδηγίες ενεργειών προκειμένου να μην λαμβάνετε πλέον τέτοια μηνύματα.

5. Δημιουργία λογαριασμού χρήστη – Καταχώριση προσωπικών στοιχείων

To e-shop σας παρέχει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε λογαριασμό χρήστη με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτησή σας και τη διευκόλυνση τυχόν μελλοντικών σας αγορών. Για τον λόγο αυτό θα κληθείτε να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στην ειδική φόρμα της ιστοσελίδας, τα οποία θα παραμείνουν αποθηκευμένα στα συστήματα της Εταιρείας μας. Τα στοιχεία που θα κληθείτε να συμπληρώσετε είναι Όνομα, Επώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση (οδό, Πόλη, Περιοχή, χώρα και νομό) καθώς και κωδικό πρόσβασης και στοιχεία αποστολής (αν δεν είναι ίδια με τα στοιχεία τιμολόγησης). Στην περίπτωση που επιθυμείτε την έκδοση των τιμολογίου θα πρέπει αντιστοίχως να συμπληρωθούν τα στοιχεία της επιχείρησης: Επωνυμία, είδος εταιρείας, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔOΥ και κωδικός πρόσβασης. Υπενθυμίζουμε ότι τον κωδικό πρόσβασης πρέπει να τον τηρείτε σε ασφαλές σημείο.

Στην περίπτωση που επιθυμείτε να διαγράψετε τον λογαριασμό χρήστη σας, μπορείτε να αποστείλετε σχετικό αίτημα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου orders@tseleposcellar.gr, αποκλειστικά μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώσατε κατά τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη.

Τα παραπάνω στοιχεία σας θα κληθείτε να τα συμπληρώσετε και κατά την κάθε σας παραγγελία ώστε να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της αγοράς και αποστολής του προϊόντος, στην περίπτωση που δεν επιλέξετε τη δημιουργία λογαριασμού. Στην περίπτωση αυτή θα προβείτε στην παραγγελία ως απλός επισκέπτης.

Όλα τα παραπάνω στοιχεία είναι απολύτως απαραίτητα για την ολοκλήρωση κάθε παραγγελίας και την αποστολή των προϊόντων, την διευθέτηση ειδικότερων θεμάτων σε σχέση με την παραγγελία σας και την εκτέλεση των υποχρεώσεών της Εταιρείας απέναντί σας, την εν γένει εκτέλεση της σύμβασης με εσάς, την εξυπηρέτηση των αιτημάτων σας καθώς και την αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δελτίου νέων και προσφορών σε σχέση με προϊόντα μας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Για τους λόγους αυτούς θα πρέπει να τα καταχωρούμενα στοιχεία να είναι απολύτως ορθά, ακριβή και επικαιροποιημένα. Κάθε μεταγενέστερη αλλαγή οποιουδήποτε από αυτά θα πρέπει να μας γνωστοποιείται εγγράφως με απσοτολή σχετικού μηνύματος στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου orders@tseleposcellar.gr, ή μέσω μεταβολών στα στοιχεία τουλογαριασμού χρήστη εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. Η Εταιρεία μας δεν προβαίνει σε καμία ταυτοποίηση των δεδομένων που δηλώνονται από τον χρήστη και ως εκ τούτου ουδεμία ευθύνη φέρει ως προς αυτά.

Τυχόν μη εκπλήρωση των συμβατικών ή των νόμιμων υποχρεώσεων της Εταιρείας μας οφειλόμενη σε εσφαλμένα ή μη επικαιροποιημένα στοιχεία απαλλάσσει την Εταιρεία από κάθε ευθύνη. Ειδικότερα, κάθε τυχόν ενημέρωση που θα πραγματοποιείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα μας έχετε γνωστοποιήσει κατά την δημιουργία λογαριασμού (λ.χ. για την τυχόν έλλειψη διαθεσιμότητας προϊόντος ή για τις λοιπές διευθετήσεις της σύμβασης κλπ) θα θεωρείται ως έγκυρη έστω και αν δεν παραδίδεται σε εσάς εξαιτίας σφάλματος στα αναγραφόμενα από εσάς στοιχεία ή/και λόγω τεχνικής ή άλλης βλάβης στον διακομιστή σας, ή/και στο τηλέφωνό σας, ή/και στον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο, ή/και λόγω αλλαγής των στοιχείων σας (εφόσον δεν μας έχετε ενημερώσει εγκαίρως σχετικά).

6. Ρητή συγκατάθεση

Με τη συμπλήρωση και καταχώριση των προσωπικών σας δεδομένων δηλώνετε ότι συναινείτε ρητώς στη χρησιμοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων, για τη νόμιμη συλλογή και επεξεργασία των οποίων και για τους σκοπούς που περιγράφονται ανωτέρω. Η εντολή αποθήκευσης των στοιχείων σας αυτών αποτελεί τη ρητή συναίνεσή σας για την επεξεργασία που περιγράφηκε ανωτέρω.

Επιπλέον, παρέχετε ρητή συγκατάθεση στην Εταιρεία να χρησιμοποιεί κατά την κρίση της υπεργολάβους για την παροχή των υπηρεσιών της και η Εταιρεία δηλώνει ότι οι υπεργολάβοι συμμορφώνονται πλήρως με τα αντίστοιχα επαγγελματικά προσόντα, τις τεχνικές γνώσεις και την προσωπική ακεραιότητα που απαιτούνται από το νόμο για τη διασφάλιση του απορρήτου της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

7. Cookies

Με την αποδοχή των παρόντων όρων, ο χρήστης δηλώνει ρητώς ότι έχει αναγνώσει και κατανοήσει πλήρως τις ειδικότερες προϋποθέσεις και όρους που αφορούν την εγκατάσταση, λειτουργία και σκοπό που εξυπηρετούν τα cookies και σε συνέχεια αυτών παρέχει την ειδική, ρητή και ελεύθερη συγκατάθεσή του για την εγκατάσταση των cookies και την συλλογή των προσωπικών του δεδομένων που ειδικότερα αναφέρθηκαν ανωτέρω και την χρησιμοποίησή τους από την εταιρεία. Ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να ανακαλέσει την ανωτέρω συγκατάθεση ή/και να προβεί σε απενεργοποίηση των σχετικών ρυθμίσεων για την εγκατάσταση των cookies.

Υπενθυμίζουμε ότι τα «cookies» είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα (συγκεκριμένα ο εξυπηρετητής ιστού – web server) αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη, ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Τα ανωτέρω στοιχεία η Εταιρεία τα χρησιμοποιήσει για λόγους επικοινωνίας.

8. Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων

(α) Η Εταιρεία εφόσον υποχρεωθεί βάσει νομοθετήματος, δικαστικής απόφασης ή απόφασης της Διοίκησης ανακοινώνει τα προσωπικά σας δεδομένα στην οικεία Δημόσια ή Δικαστική Αρχή.

(β) Η Εταιρεία μπορεί να ανακοινώνει τα προσωπικά σας δεδομένα στους αρμόδιους υπαλλήλους της προς εκπλήρωση των ανωτέρω αναφερόμενων σκοπών χρήσης – επεξεργασίας.

9. Αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων

Οι εξυπηρετητές φιλοξενίας (host servers) για τους Ιστότοπους της εταιρείας στην Ε.Ε. βρίσκονται καταρχήν στη Ελλάδα. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα φιλοξενηθούν σε αυτή την περιοχή, και θα μεταβιβαστούν και θα καταστούν αντικείμενο επεξεργασίας εντός της περιοχής αυτής σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις των νόμων και κανονισμών προστασίας δεδομένων.

10. Προστασία και ασφαλής τήρηση των προσωπικών σας δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα προστατεύονται από την ενωσιακή νομοθεσία και την κατά περίπτωση νομοθεσία του κράτους αποθήκευσής τους.

Μπορούμε να μεταφέρουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε άλλες χώρες από τη χώρα στην οποία συλλέχθηκαν αρχικά οι πληροφορίες αυτές. Αυτές οι χώρες μπορεί να μην έχουν τους ίδιους νόμους προστασίας δεδομένων με τη χώρα στην οποία παρείχατε αρχικά τις πληροφορίες.

Κατά την μεταφορά των προσωπικών σας πληροφοριών σε άλλες χώρες, δεσμευόμαστε ότι θα προστατεύσουμε αυτές τις πληροφορίες όπως περιγράφονται στο παρόν και σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο. Χρησιμοποιούμε συμβατικές διασφαλίσεις για τη διαβίβαση/μεταφορά προσωπικών πληροφοριών μεταξύ διαφόρων δικαιοδοσιών (συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, των τυποποιημένων συμβατικών ρητρών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής).

Στην περίπτωση μεταφοράς των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλη περιοχή, η συναίνεσή σας στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου συνεπάγεται και την συναίνεσή σας σε μια τέτοια μεταφορά (υπό την προϋπόθεση ότι η μεταφορά αυτή θα γίνεται πάντοτε σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις των νόμων και κανονισμών προστασίας δεδομένων).

Για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων έχουμε λάβει κατάλληλα τεχνικά, φυσικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας έναντι των κινδύνων προσβολής τους. Ταυτόχρονα επιτρέπουμε την πρόσβαση σε αυτά μόνο σε εξουσιοδοτημένους προς τούτο υπαλλήλους μας και μόνο προς τους σκοπούς επεξεργασίας που αναφέρονται στο παρόν.

11. Τα δικαιώματά σας

 • Δικαίωμα πρόσβασης: έχετε δικαίωμα να λαμβάνετε από εμάς επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία.
 • Δικαίωμα διόρθωσης: έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 • Δικαίωμα διαγραφής -«δικαίωμα στη λήθη» : η Εταιρεία κατοπιν αιτήματός σας υποχρεούται να διαγράψει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εάν ισχύει ένας από τους παρακάτω λόγους:
  α) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία,
  β) ανάκληση της συναίνεσής σας,
  γ) αντιτίθεστε στην επεξεργασία και δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας : δικαιούστε να εξασφαλίζετε από την Εταιρεία τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, όταν συντρέχουν κάποιες προϋποθέσεις όπως:
  α) η ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αμφισβητείται από εσάς, για χρονικό διάστημα που επιτρέπει στην Εταιρεία να επαληθεύσει την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
  β) η επεξεργασία είναι παράνομη και εσείς αντιτάσσεστε στη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ζητάτε, αντ’ αυτής, τον περιορισμό της χρήσης τους,
  γ) η Εταιρεία δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα δεδομένα αυτά απαιτούνται από εσάς των δεδομένων για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων,
  δ) έχετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, εν αναμονή της επαλήθευσης του κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι της Εταιρείας υπερισχύουν έναντι των λόγων σας.
 • Υποχρέωση γνωστοποίησης όσον αφορά τη διόρθωση ή τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή τον περιορισμό της επεξεργασίας : η Εταιρεία υποχρεούται να ανακοινώνει κάθε διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων.
 • Δικαίωμα εναντίωσης : έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να μην επικοινωνούμε μαζί σας στο μέλλον και να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας. Σε κάθε περίπτωση, είστε ευπρόσδεκτοι να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διέυθυνση ………. είτε επιλέγοντας τον σύνδεσμο Επικοινωνήστε μαζί μας στον Διαδικτυακό μας Τόπο εφόσον έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή ανησυχία αναφορικά με τον τρόπο συλληγής, αποθήκευσης και επεξεργασίας των προσωπικών σας δοεδομένων.

Σε κάθε περίπτωση, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είτε μέσω υποβολής ηλεκτρονικής καταγγελίας στον ιστότοπο https://www.dpa.gr/ είτε μέσω αποστολής επιστολής στη διεύθυνση Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα.

12. Τροποποίηση της Πολιτικής μας για την Προστασία Απορρήτου

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε τροποποίηση του παρόντος με ανάρτηση της ενημερωμένης έκδοσης στον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο της. Κάθε ουσιώδης μεταβολή θα σας γνωστοποιείται με τον προσφορότερο τρόπο. Ταυτοχρόνως σας συστήνουμε να προβαίνετε σε συχνή επανεπισκόπηση της παρούσας Ιστοσελίδας.

Close
Close

Είσοδος

Close

Καλάθι (0)

Cart is empty Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.γλώσσα


0